Rätt bilbarnstol – Ålder & regler

Bilbarnstol regler ålder säker montering - Barn i Bilen

När ska ditt barns babyskydd bytas mot en riktig bilbarnstol? Vid vilken ålder kan barn börja åka i en framåtvänd bilbarnstol?
Regler du måste känna till för att ditt barn ska åka säkert i bilen oavsett  ålder, samt misstagen du inte vill göra vid montering av bilbarnstolen.

Vi rekommenderar varmt att du läser hela artikeln, för då får du bland annat tips på hur du undviker de vanligaste misstagen vid montage, men sammanfattat gäller följande:

Se till att införskaffa rätt bilbarnstol innan ditt barn växt ur den befintliga och låt inte ditt barn använda babyskydd längre än absolut nödvändigt.
Byt inte till framåtvänd bilbarnstol före 4-5 års ålder och montera babyskyddet eller bilbarstolen rätt enligt instruktionen (aldrig vid krockkudde eller med för stor lutning/liggande ställning).
Givetvis åker ditt barn i ett babyskydd eller bilbarnstol i bilen och inte bara för att det är ett lagkrav, men trots att bilbarnstol och babyskydd idag är en självklarhet finns det enligt NTF några vanliga misstag som vi begår när det gäller barnsäkerhet i bilen. En felmonterad bilstol, eller en bilbarnstol som inte passar ditt barn, kan i värsta fall vara en potentiell dödsfälla.

Babyskydd spädbarn 0-9 månader

Från nyfödd och fram till ca 6-9 månader åker ditt barn i bilen i ett babyskydd, som placeras bakåtvänt i fram- eller baksätet UTAN att lutas mot instrumentpanelen eller sätet framför och monteras med bilens trepunktsbälte.

Bilbarnstol Britax babysafe - RESA MED BARN

Bilbarnstol Britax babySafe STD – Finns hos Jollyroom

Passagerarplatsen är en bra plats för babyskyddet eftersom det ger god uppsikt över barnet under förutsättning att krockkudden kopplats ur av auktoriserad verkstad eller bilen är utrustad med så kallad nyckelavstängning.

Placera aldrig ett babyskydd där det finns en inkopplad airbag, det är förknippat med livsfara!

Babybäddar och skyddsnät för barnvagnsinsatser som finns på marknaden ger ett betydligt sämre skydd än bakåtvänt åkande och kan inte rekommenderas i annat fall än om särskilda behov föreligger. Rådgör i så fall med läkare.

På NTF hittar du en översikt på de flesta barnskydd som finns på marknaden.

Vanligaste felen vid användning av Babyskydd:

 • Lutar babyskyddet för mycket, d.v.s. att barnet ”ligger” för mycket ner i babyskyddet. Barnet bör sitta så upprätt som möjligt!
 • Babyskyddet ska INTE luta mot sätet eller instrumentbrädan (till skillnad mot bilbarnstolen).

Godkända babyskydd och de populäraste modellerna från samarbetspartners* och övriga leverantörer:
Babyskydd hos Lekmer*
Babyskydd hos Babyshop*
Babyskydd hos Bamba*

Bilbarnstol Barn 0-4 år

Så fort som ditt barn kan sitta stadigt utan stöd är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol eftersom det otvivelaktigt är säkrare för ditt barn att färdas i en bilbarnstol jämfört med ett babyskydd.

Bilbarnstol Ålder och Regler - RESA MED BARN

Bilbarnstol Maxi-Cosi Mobi – Finns hos Jollyroom

Bilbarnstolen monteras, med hjälp av underförankringsband och bilbältet, bakåtvänd i fram- eller baksätet.
Kontrollera noga i bruksanvisningen hur bilens bälte ska dras och vilken lutning stolen får ha som mest.

Barn ska åka bakåtvänt så länge som möjligt, helst upp till 5 års ålder och gärna ännu längre om ditt barn fortfarande får plats i bilbarnstolen och inte väger för mycket.

Stolen är urvuxen först när barnets huvud sticker upp med en tredjedel ovanför kanten, eller när stolens rekommenderade viktgräns har passerats.

Vanligaste felen vid användning av Bilbarnstol:

 • Felmonterad bilbarnstol. Bakåtvända bilbarnstolar kan vara knepig att montera. Stolens bruksanvisning talar om på vilka platser skyddet kan monteras. Bilens bruksanvisning kan ge information om var underförankringsband ska fästas.
 • För slaka underförankringsband. Bilbarnstolens underförankringsband ska vara väl sträckta.
 • Höjden på stolens bälte är felinställd. Bältet ska vara i höjd med barnets axel när barnet sitter i stolen.
 • Stolens lutning är för stor eller stolen lutar mot bilens ruta. Bilbarnstolen ska inte luta för mycket och får absolut inte luta mot vindrutan.

Godkända bakåtvända bilbarnstolar och de populäraste modellerna från samarbetspartners* och övriga leverantörer:
Bilbarnstolar hos Lekmer*
Bilbarnstolar hos Babyshop*
Bilbarnstolar hos Bamba*

Bältesstol/Kudde Barn över 4 år – Framåtvänd

Från 4 år och uppåt kan du börja använda en bältesstol eller bälteskudde där ditt barn åker framåtvänt.
Men framåtvänt bilbarnskydd ska användas först när barnet inte längre kan åka bakåtvänt och tidigast vid fyra års ålder. Det gör alltså inget ur säkerhetssynpunkt att ditt barn sitter lite hopkrupen med sina ben i den bakåtvända bilbarnstolen.

Regler & Ålder för barn i bilbarnstolBältesstolen eller kudden hjälper till att anpassa bilens trepunktsbälte till barnets kropp.

Kontrollera att bältet sträcks korrekt. Ju närmare kroppen bältet sitter, desto bättre skydd ger det. Bältet ska sitta:

 • nära halsen
 • över bröstbenet
 • ner över låren (inte över magen)

Om ditt barn sitter på en plats som saknar nackstöd är bältesstolen det bästa alternativet.

Barn kortare än 140 cm ska inte sitta på samma plats som en krockkudde om denna inte kopplats ur av en auktoriserad verkstad. Läkare och forskare rekommenderar att barn ska använda bältesstol eller bälteskudde upp till 10-12 års ålder.

Vanligaste felen vid användning av bältesstol:

 • Byter till bältesstol eller bälteskudde för tidigt. Byt först när ditt barn växt ur den bakåtvända bilbarnstolen.
 • Bältet används fel, t.ex. dras över hornen istället för under eller att bältet placeras under armen istället för på axeln. Båda misstagen kan göra att bältet skyddar sämre vid en kollision.OBS! Placera inte barn som är kortare än 140 cm på plats med aktiv krockkudde!

Svensk lag om barn i bil

Så här säger Sveriges lag om barn som färdas i bil, regler för bilbarnstol och annan särskild skyddsutrustning för barn.

 • I Sverige har vi lag på att alla som åker bil ska använda bilbälte, både i framsätet och baksätet.
 • Barn som är kortare än 135 centimeter ska dessutom använda en särskild skyddsanordning: babyskydd, bilbarnstol eller bältesstol/kudde. Skyddet ska ha ett E-godkännande.
 • Barn som är yngre än tre år får inte färdas i en personbil eller lastbil utan särskild skyddsanordning, annat än vid tillfällig färd under korta resor i baksätet i taxi.
 • Föraren ansvarar för att passagerare som är under 15 år använder bilbälte eller annan skyddsanordning.
 • Böterna för förare som ej sett till att passagerare under 15 år använt bälte eller skyddsutrustning är 2500 kr per barn.

Framåtvänd eller Bakåtvänd bilbarnstol

Sverige är bäst i världen när det gäller barnsäkerhet i bil och trafiksäkerhetsexperter och forskare är överens om att bakåtvänt är det absolut säkraste färdsättet för barn. Barn bör därför sitta bakåtvänt så länge det finns utrymme i bilen, helst upp till 4-5 års ålder.

I övriga Europa finns inte samma tradition att låta barnen färdas bakåtvänd, ofta vänds barnen redan vid ca ett års ålder. En bakåtvänd bilbarnstol har en skadereducerande effekt på ca 90 procent. Motsvarande för en framåtvänd bilbarnstol är ca 60 procent eftersom nackmuskulaturen på små barn inte klarar de krafter som uppstår vid en eventuell krock eller häftig inbromsning om de färdas framåtvänt. Huvudet kastas först framåt och sedan bakåt med sådan kraft att barnet i värsta fall skadar nacken allvarligt eller dödas.

Att de flesta småbarn färdas bakåtvända i bilen är en stor bidragande orsak till det låga antalet dödsfall i Sverige bland barn i bil. Flera olika studier, bland annat från försäkringsbolaget Folksam, visar samma resultat: Risken för att dödas eller skadas svårt vid en kollision ökar med cirka fem gånger för framåtvända barn jämfört med bakåtvända.

ECEs typgodkännanden (E-märkningen) har inte hängt med i utvecklingen för den här typen av utrustning. Det betyder att en stol kan vara E-godkänd, men ändå inte vara säker utifrån de svenska säkerhetsnormerna eftersom den används framåtvänt.

Att låta barn åka i en bakåtvänd bilbarnstol är en av de enklaste fordonsåtgärderna för att öka säkerheten för barn i bil!

Säkraste platsen i bilen för en bilbarnstol

Den säkraste platsen för ditt barn i bilen kan först bedömas efter krocken. Man kan ändå säga att utifrån den tekniska aspekten så borde bakåtvänt i baksätet, på mittplatsen, vara en mycket säker placering. MEN det gäller då att bilbarnstolen är godkänd för sådan montering. Det kan också vara så att ryggstöden i bilen inte håller stabiliteten vid en krock.

Man kan säga att en bilbarnstol monterad i framsätet följer bilens krockpuls på ett bättre sätt, genom sin kontakt med instrumentbrädan, än en bilbarnstol monterad i baksätet.

När barnet kan sitta själv utan stöd, eller när babyskyddet är urvuxet, är det dags att byta till en bakåtvänd bilbarnstol. Babyskyddet är urvuxet då barnets huvud sticker upp ovanför stolens kant, eller när viktgränsen är passerad.

Köpa eller Hyra Bilbarnstol eller Babyskydd

Du kan ofta hyra babyskydd genom din förlossningsenhet eller ditt försäkringsbolag. När det gäller bilbarnstolen så använder man den över en längre tid och vill då kanske heller köpa en egen. När du köper bilbarnstol är det viktigt att vara uppmärksam på märkningen.

NTF’s rekommendation är att köpa en bilbarnstol som är E- och även gärna T-godkänd samt bakåtvänd upp till 25 kg. T-godkännandet är en svensk märkning som visar att stolen genomgått ytterligare ett test, förutom E-godkännandet. I princip kan bara bakåtvända bilbarnstolar bli T-godkända.

Tycker du att sidan gav dig bra information? Dela den gärna med dina vänner genom knapparna här nedanför.