Myggmedel för Barn – Myggfri Semester!

Myggmedel för Barn - Myggbett - RESA MED BARN

Myggor är ett irriterade gissel och på semestern vill vi speciellt gärna skydda våra barn från kliande myggbett. Finns det myggmedel för barn, är det säkert att använda myggmedel på små barn och hur effektiva är myggmedlen egentligen? Fungerar det lika bra med myggmedlen vi köper i Sverige till myggen på semester utomlands?
På denna sida skriver vi så heltäckande som möjligt om myggmedel för barn. Vi går på djupet och reder ut begreppen kring vilka myggmedel och andra skyddsmetoder som är effektiva och hur man säkert använder myggmedel både på barn och vuxna.

För många av oss är myggbett bara en mindre irritation, medan de för en allergiker kan vara ett stort gissel. I vissa länder är det dessutom viktigt att undvika att få myggbett eftersom myggorna kan sprida allvarliga sjukdomar.

Hitta snabbt inom sidan:

Om Myggor

I familjen Stickmyggor finns ungefär 40 olika släkten med tillsammans cirka 2 500 arter. I Sverige finna det ca 30 olika myggarter som är blodsugare.
Det är bara honmyggor som sticker, eftersom honmyggorna behöver blodet för att lägga ägg. Stickmyggor lägger sina ägg i stilla vattensamlingar.

Olika myggor har olika beteende, de flesta mygg är kvällsaktiva, men mygg som lever i våtmarker kan även vara dagaktiva.

Myggor som sprider sjukdomar

I Sverige är myggorna normalt inte mer en ett irriterande gissel, även om faktiskt även myggor i Sverige kan sprida besvärliga sjukdomar som t.ex. Harpest (en bakterie) och Ockelbosjukan (som är ett virus).
Stickmyggor kan under vissa väderförhållanden, fortplantas i sådana mängder att de blir en plåga.

I tropiska länder sprider myggorna bland annat Denguefeber, gula febern och Malaria. Olika myggarter sprider olika sjukdomar.

Malariamyggor (Anopheles) kan man känna igen på att när de sitter på ett underlag så är kroppen framåtlutad och inte parallell med underlaget.
I Sverige insjuknar mellan 75 och 140 personer per år i malaria, alla smittotillfällen sker utanför landet.

Denguefebermyggor är stickmyggor inom släktet Aedes, mellan 30-60 svenskar smittas årligen utomlands.

Skydda sig mot myggbett – Generella råd

Myggnät som skydd för myggbett

Vissa människor får knappt aldrig några myggbett, medan andra blir stuckna som vore de nåldynor.
För att lokalisera människor att suga blod från känner myggorna av koldioxiden vi andas ut i luften samt olika luktämnen från kroppen (till exempel fettsyror och ammoniak) med håren på sina antenner. När myggan är tillräcklig nära känner den även av din kroppsvärme och använder sin synförmåga. En del människor utsöndrar mer koldioxid än andra och det förklarar bland annat varför mygg älskar vissa personer. Somliga människor utsöndrar också mer fettsyror än andra eller blir lättare varma och svettiga, varpå de blir ett tydligare mål för myggor.

Detta gillar inte myggor

 • Kyla (luftkonditionerade platser)
 • Vind
 • Vita eller ljusa kläder
 • Rentvättade kroppar
 • myggmedel och myggnät

Detta älskar myggor

 • Fukt
 • Värme
 • Stilla vattendrag, vattenpölar och dammar
 • Skugga och skymning
 • Mörka kläder
 • Starka dofter så som parfym- eller svettdoft
 • Bar och tunn hud (handleder & vrister)

Så receptet för att bäst undvika myggor utan att använda myggmedel är alltså att undvika skuggan och områden med stillastående vatten, klä sig ordentligt, gärna i vita kläder samt hålla sig fräsch och sval.
Eftersom dessa råd ofta går emot förutsättningarna på semestern, i alla fall en semester på varmare breddgrader finns det ofta ett stort behov av ett effektivare sätt att skydda sig och då behöver vi kanske ta till myggmedel, speciellt för barn som springer runt och vägrar sitta kvar i vagnen.

Olika Myggmedel – Hur effektiva?

Myggmedel och aktiva ämnen

De myggmedel som finns på marknaden innehåller något av nedanstående verksamma ämnen. Samtliga av dessa myggmedel klassas som pesticider och kan om man inte använder dem rätt ge upphov till förgiftningssymptom eller allergiska reaktioner.

De vanligaste ämnena är någon av följande:

 • DEET /N, N-dietyl-m-toluamid) – Finns i MyggA, US622 och Djungelolja
 • Icaridin (picaridine, KBR 3023) – Finns i Autan och DR 1
 • Olja från Eucalyptus citriodora, även kallad PMD (p-metan 3,8-diol) – Finns i MyggA Natural
 • Ethyl Butylacetylminopropionate – Finns i Etono Myggspray

De effektivaste av dessa medel är DEET och Icaridin, det finns gott om studier på dess effektivitet och de behåller dessutom sin effekt längre än de andra medlen.
I regioner där det är av yttersta vikt att man får ett effektivt skydd t.ex. där mygg sprider allvarliga sjukdomar, rekommenderas därför myggmedel innehållande något av dessa två ämnen.

På vår sida Reseapotek för Barn hittar du myggmedel som är effektiva och som skyddar mot myggor både i Sverige och utomlands.

Myggmedel med DEET styrka – effektivitet

I Sverige är det inte tillåtet att sälja myggmedel med DEET som har en högre styrka än 20%. I andra länder däribland USA går övre gränsvärdet vid 50%. Procentsatsen påverkar främst verkningstiden, d.v.s. svagare medel behöver bättras på oftare för att ha samma effekt.
Tänk på att myggmedel som du köper i länder med varmt klimat som t.ex. Thailand, Indien och sydeuropa ofta innehåller en högre styrka DEET.

Följande riktlinjer för tider och skydd gäller för ett myggmedel som innehåller:

23.8% DEET – ca 5 timmar
20% DEET – ca 4 timmar
6.65% DEET – ca 2 timmar
4.75% DEET – ca 1,5 timmar

Dessa värden är ungefärliga och kan variera mycket beroende på temperatur, om man svettas, blir våt etc.

Myggmedel för Barn

Rekommendationerna skiljer sig åt mellan olika länder vilket naturligtvis bidrar till förvirring. Vi listar här rekommendationerna både från Sverige och för USA, med motivering, så ni själva kan bilda er en uppfattning och göra en egen bedömning.

Vi på RESA MED BARN bad även kemikalieinspektionen om ett förtydligande kring varför Sverige (inkl. EU) och t.ex. USA gör helt olika bedömning för användning av myggmedel på barn och fick följande förklaring:

”Skillnaderna mellan råden kan mycket väl vara att man i USA tagit hänsyn till riskerna av specifika sjukdomar.  Vi kan inte svara för hur man gjort sin bedömning i USA, men i den Europeiska bedömningen av DEET som aktivt ämne fann man att man måste begränsa hudytan som exponeras för DEET och att det kunde finnas risker för små barn om de får i sig DEET via munnen.
Denna risk har inte specifikt vägts mot risken för specifika sjukdomar i EU bedömningen, det har vi heller inte gjort i de svenska bedömningarna. En del länder i EU har påpekat att de i sina territorier kan ha problem med insektsburna sjukdomar där riskerna kan vara större från den enskilda sjukdomen, därför blev det en del specifika villkor gällande barn i EU bedömningen som skall beaktas vid nationella produktgodkännanden.”

I Sverige rekommenderas inte DEET till barn under 3 år. Sverige har ungefär samma uppfattning som EU.
I den Europeiska bedömningen av DEET som ämne fann man att man måste begränsa hudytan som exponeras för DEET och att det kunde finnas risker för små barn om de får i sig DEET via munnen. Dock står det i EU direktivet att DEET inte bör användas på barn under 2 år, vilket alltså skiljer sig från de Svenska rekommendationerna.

I USA gör man bedömningen att DEET och Icaridin kan användas på barn äldre än 2 månader
US-Environmental Protection Agency (EPA) gör bedömningen att myggmedel innehållande Icaridin eller DEET inte behöver begränsas för barn annat än om så specificerats av tillverkaren.
Konsumenter i USA vänder sig också till American Academy of Pediatrics (AAP) för rekommendationer. AAP anser att ”det inte finns några definitiva studier angående vilken koncentration av DEET som är säker för barn men att en koncentration av DEET på 30% verkar vara lika säker som en koncentration på 10%.
Inga allvarliga sjukdomar hos barn har kopplats till användning av DEET när produkten använts enligt tillverkarens rekommendation. Samtidigt rekommenderar AAP att man inte använder DEET på spädbarn yngre än 2 månader.

AAP har inte utfärdat några rekommendationer än om ämnet Icaridin och användning för barn.

Myggmedel generella råd kring applicering

 • Använd tillräcklig mängd myggmedel för att täcka den bara huden, men applicera i måttlig mängd. Du behöver inte lägga på flödigt för att uppnå ett fullgott skydd. Använd inte myggmedel under kläderna (om du använder tunna kläder så spraya istället medel utanpå kläderna).
 • Använd inte myggmedel på sår eller irriterad hud
 • När du inte längre behöver skyddet, tvätta av med tvål och vatten
 • Spraya inte direkt i ansiktet och undvik ögon och mun. Spraya istället på händerna och stryk ut medlet i ansiktet
 • Spraya inte myggmedel där ventilationen är dålig (var helst utomhus)

Myggmedel – säker applicering på barn

Följande rekommendationer gäller vid applicering av myggmedel på barn:

 • Följ alltid rekommendationerna på förpackningen
 • Applicera myggmedlet i dina händer och stryk därefter ut medlet på ditt barn
 • Undvik ögon och mun och använd sparsamt runt öronen
 • Applicera inte myggmedel på barnets händer (eftersom barn ofta stoppar händerna i munnen)
 • Låt inte små barn själva applicera myggmedlet
 • Förvara myggmedlet säkert så att ditt barn inte kan få tag på det
 • Applicera inte myggmedel under kläder. Om myggmedel appliceras utanpå kläder, tvätta dem innan nästa användning. Observera att det finns speciella myggmedel avsedda för impregnering av kläder, nät mm. och att det då kan finnas andra rekommendationer
 • Tvätta bort myggmedlet efter användning med tvål och vatten.

Myggbett – Lindra klåda och svullnad

Det är myggans saliv som ger en allergisk reaktion som resulterar i att det kliar.
De flesta myggbett kliar lite men försvinner ganska snabbt av sig själv utan att man behöver göra något, men om man kliar sönder betten kan det bli infektion i såren.

Vissa personer är känsligare för myggbett och kan få stora bölder och en intensiv klåda. Dessa kan behöva behandling med antihistaminer, kanske även i förebyggande syfte. Man kan smörja betten med hydrokortison för att mildra symptomen. Ett annat sätt att lindra klådan är att värma på myggbetten eftersom myggiftet bland annat består av ett protein som förstörs vid uppvärmning. Det är därför som produkter som t.ex. After Bite, som innehåller ammoniak hjälper mot klådan.

Lindra klåda från myggbett på Barn

Här listas vilka medel och från vilken ålder som dessa kan användas på barn för att lindra klåda från myggbett.

 • På spädbarn och uppåt får Alsolsprit användas som är klådstillande och bakteriedödande
 • Från ca 1½ år kan man använda Xylocainsalva som är lokalbedövande och därför extra effektivt mot smärtande bett.
 • Från 2 år får man använda Hydrokortisonsalva CCS som är klådstillande.
 • Från ca 4 år kan man använda After Bite, som är klådstillande.
 • Från 12 år kan man ge Kestinetabletter som är klådstillande.

Tänk på att alltid läsa på förpackningen och följa instruktionerna i bipacksedeln.

Myggallergiska Barn

Det finns en Finsk studie gjord på barn mellan 2 och 12 år och som visar att Clarityn (loratadin) minskar den omedelbara svullnaden med 45 procent samt reducerar klåda med 78 procent jämfört med placebo vid en normalreaktion. Vid senreaktionen (svullnad som uppstår efter cirka 6 till 24 timmar och som kan vara i flera dagar) reduceras symtomen med 27 procent.

Det är också viktigt att barn med stora senreaktioner behandlas redan innan de blir myggbitna. Mindre klåda gör att barnens sömn inte störs och att betten inte blir upprivna och därför riskerar att bli infekterade.

Källor:
Centres fo Disease Control and Prevention -USA
US-EPA -Pesticides: Topical & Chemical Fact Sheets
Kemikalieinspektionen Frågor och Svar om bekämpningsmedel
Kemikalieinspektionens författningssamling ISSN 0283-1937
Finsk studie på myggalergiska barn
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG
Directive 98/8/EC concerning the placing biocidal products on the market

Tyckte du att myggmedel för barn innehöll bra information? Dela den gärna med dina vänner!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *