Fungerar reseförsäkringen i praktiken?

Nu får vi se om Reseförsäkringen håller vad den lovar? Ett ämne som varit uppe för diskussion på RESA MED BARN är hur det fungerar med reseförsäkringen i praktiken. Där har vissa positiva upplevelser och andra negativa.

Uppdatering 20161019
Tur att If var betydligt snabbare på att återkoppla på försäkringsärendet än vad vi varit här!
Facit: Reseförsäkringen höll verkligen vad den lovade. Utan dröjsmål och med ärendet färdigbehandlat på mindre än en vecka, så betalde If ut både ersättning för läkarkostnader, medicin samt för så kallad ”outnyttjad resekostnad”.

Även om vi hade kvitton, så behövde vi inte skicka in dessa. MEN! Se alltid till att du har kvitton på alla omkostnader samt en skriven ordination från läkaren där det står om den behandlade åkomman innebär vila på rum, badförbud, hur många dagar o.s.v. Försäkringsbolagen har olika policy kring detta och vi har fått höra om fall där ersättning inte har betalats ut p.g.a. bristande dokumentation. 

För första gången får jag själv tillfälle att testa av reseförsäkringen som vi har som en del i hemförsäkringen hos If. Efter en semester i Egypten, Marsa Alam där Wilma 11 år blev magsjuk tillsammans med fler ur resesällskapet (mig inräknad), så har jag precis i skrivandes stund anmält händelsen genom deras webbsida. Förfarandet var enkelt och i första steget beskriver man händelsen, anger namn på sjukhus/läkare samt uppger om kvitton finns eller ej. Man fyller även i priset per person för resan, läkarkostnader samt medresenärer.

Vis av andras blandade erfarenheter från olika försäkringsbolag, var vi mycket noga med att behålla kvitton på läkarbesök samt påtalade för läkaren att det var viktigt att han dokumenterade hans ordinerade behandling mm. Jag tror mig alltså ha fullgod dokumentation som stöd för eventuell ersättning.

Vi tog ingen extra reseförsäkring utan har ett 45-dagars reseskydd som ingår i hemförsäkringen som ska täcka både läkarkostnader samt kompensera ekonomiskt i händelse av att man inte kunnat utnyttja resan fullt ut.

Så här skriver If om reseförsäkringen:

”Om du blir sjuk eller skadad på resan och därmed inte kan utnyttja resan kan du få ersättning för outnyttjad resekostnad. Be alltid om ett läkarintyg där det framgår vad som hänt och vad du har blivit ordinerad. De flesta hotell har en läkare du kan kontakta ifall du inte är så sjuk att du hamnar på sjukhus.

En läkare, godkänd av If, ska intyga hur många dagar du varit sjuk och ordinerats vila inomhus. Antalet sjukdagar räknas från första läkarbesöket. Saknas det ordination beräknas antal sjukdagar enligt en schablon.”

Jag räknar inte med några som helst problem kring att få ut ersättning för den medicinska vården, men det ska bli intressant att se hur delen kring outnyttjad resekostnad hanteras. Fortsättning följer…

Har ni någon gång blivit sjuka på resan? Har ni i så fall utnyttjat er reseförsäkring och hur gick det?


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *