TBE är här för att stanna – Ska du vaccinera dig?

Vaccination mot TBE

Igår hade man på SVT ett ganska långt inslag om fästingarnas utbredning och det faktum att TBE-fallen ökar ordentligt i Sverige. TBE har nu fått fäste på många platser i landet och frågan kring TBE vaccin är högaktuell.

En tredjedel av alla som smittas av TBE får bestående men. EU gjorde september 2012 TBE till en anmälningspliktig sjukdom i hela Europa och visar allvaret i riskökningen – eftersom det kostar varje land en hel del att göra en sjukdom anmälningspliktig. Detta innebär att alla inträffade fall måste anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Smittskyddsinstitutet (SMI). Förra året smittades 288 personer.

Nu när TBE breder ut sig kommer fler att smittas och för oss som har barn som leker i skog och på ängar blir frågan om vaccination högaktuell.

TBE och symptom

TBE yttrar sig som en hjärninflammation med hög feber, svår huvudvärk och emellanåt kramper och förlamningar. Många blir helt återställda men ungefär en tredjedel får långdragna eller bestående besvär med bland annat uttalad trötthet och minnesstörningar. Vissa får bestående förlamningar även om det är ovanligt. Dödsfall kan också förekomma men är mycket sällsynta.

Barn i förskoleåldern som smittas får i regel lindrigare symtom än vuxna.

Fästingarna breder ut sig…

Det blir nu tydligt att TBE är något som sprider sig snabbt i landet. Sjukdomen förekommer i södra Sverige. Den är vanligast längs ostkusten och de flesta fallen har smittats inom Upplands och Södermanlands skärgårdar omkring Mälaren samt på Åland (där man har infört ett subventionerat vaccinationsprogram som drastiskt tagit ner antalet TBE-fall). De senaste åren har även smittan blivit vanligare kring Vättern och Vänern. Det finns flera orsaker till att fästingarna breder ut sig över Sverige, men det varmare klimatet anses påverka när fästingarna sprider sig mot de norra delarna av landet.

TBE spridning i Sverige 2012

För dig som ska resa utomlands kan det vara bra att veta att sjukdomen också är vanlig i de baltiska staterna och i centrala Europa, framför allt Österrike.

Om Vaccination mot TBE

Vaccinationen bör påbörjas i god tid före fästingsäsongen och omfattar tre injektioner som ger ett gott skydd under de tre första åren. Därefter ges en injektion med 3-5 års intervall om risken kvarstår.

TBE-vaccin till barn kan ges från 1 års ålder och ger generellt ett bra skydd mot sjukdom hos barn.

Vaccination brukar rekommenderas till permanent- och sommarboende i riskområden och till personer som vistas mycket i skog och mark i områden med hög smittrisk och som ofta blir fästingbitna.

Frågor och svar om fästingvaccin mot TBE

Efter inslaget på SVT fanns det möjlighet att chatta med Elisabet Lindgren, som forskar i klimathälsa vid institutionen för miljömedicin vid Karolinska Institutet. Vi tog tillfället i akt och passade på att ställa några frågor kring vaccinering mot TBE. Frågorna nedan är något förkortade, och en mix mellan våra och andras frågor på chatten. Svaren är oredigerade:

Jag blir orolig för mina barnbarn, hela familjen åker till skärgården en vecka varje sommar. Min dotter tycker inte det är någon fara och att de inte behöver vaccineras eftersom de annars vistas i stan. Bör jag vara orolig?

Svar: Det beror på var i skärgården de vistas. Viktigt är att man varje kväll checkar att inga fästingar finns på kroppen. Om de finns gäller det att avlägsna dem så fort som möjligt.

Från vilken ålder bör/kan man vaccinera barn?

Svar: Efter 1 års ålder. TBE ger dessbättre mildare symtom hos barn i förskoleåldern men det rekommenderas att man ska vaccinera barn som vistas i markerna i högriskområden.

Finns det statistik över hur många av dem som drabbats som varit vaccinerade? En vaccinering innebär en risk och dessutom utsätter man sig för risken flera gånger eftersom det är flera sprutor. Jag står i valet och kvalet om jag ska vaccinera mig.

Svar: Om man tar en grundvaccinering (3 sprutor) och sedan en boosterdos efter 3 år och därefter en till efter 5 år har det visat sig att 90% har fullt skydd.

Jag har hört att det finns många biverkningar med TBE-vaccination. Stämmer det? Vilka är biverkningarna? Tänker på all erfarenhet som finns efter svininfluensa-vaccinationen. Vad ska man lita på?

Svar: TBEvaccin har funnits sedan slutet av 80-talet och har förhållandevis lite biverkningar. Neuroasteni som var den svåra biverkan på svininfluensevaccinet gäller denna sjukdom/vaccin speciellt och inte andra vacciner.

Jag har tagit två sprutor emot TBE och har då en kvar. Är jag skyddad än så länge?

Svar: Redan några veckor efter 2a sprutan har man ett skydd.

Hur ser du på att det är större risk att bli sjuk av vaccinet än att bli biten och drabbas av TBE?

Svar: Självklart ska man vaccinera sig om man bor och vistas utomhus i högrisk-fästingområden. 1/3 av de som drabbas av TBE får livslånga men. Vaccin har liksom alla läkemedel biverkningar men är ändå ovanliga när det gäller just TBE vaccin som varit i bruk sedan 1980-talet.

Vaccinera eller Inte…

TBE breder ut sig, samtidigt är en serie av 3 sprutor kanske inte något som varje förälder drömmer om när man har småbarn. Det är i nuläget inte aktuellt att införa ett allmänt vaccinationsprogram för TBE.

Bra länkar:
Borrelia och TBE Föreningen i Sverige
Smittskyddsinstitutet

Bor du i ett högriskområde? Tänker din familj låta vaccinera er?


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *