Farligt att semestra i Thailand? Del 3 Om det kommer en Tsunami

Tsunami Thailand - RESA MED BARN

Det här är den tredje bloggposten på temat Farligt att semestra i Thailand? Denna gång handlar det om risker vid en jordbävning och hur man kan förbereda sig inför en Tsunami. Läs på om Tsunami innan din semester i Thailand med barn…

Här nedan hittar du de rekommendationer som finns kring hur man bör agera vid händelse av en jordbävning eller Tsunamivarning samt tittar närmare på vilka åtgärder man vidtagit i Thailand för att minska risken för att en Tsunami ska kunna få så stora konsekvenser som den som utlöstes i Indiska Oceanen, Tsunamin i Thailand 2004, orsakad av en undervattensjordbävning, resulterade i att mer än 8000 människor i Thailand dog.

Hitta snabbt inom posten:

Vad är en Tsunami

Tsunami är fenomenet som uppstår vid en undervattensjordbävning som förskjuter enorma vattenmassor vilket utlöser en gigantisk flodvåg. Tsunamin 2004 utlöstes i Indiska Oceanen av ett jordskalv som uppmätte 9,0 på richterskalan och drabbade främst Indonesien, Sri Lanka, Thailand och Indien. Det uppges att ca 300.000 människor fick sätta livet till men beräkningarna är förstås inte helt exakta.

Tsunamin i Thailand 2004

I Thailand drabbades bland annat turistorterna Phuket, Khao Lak och Koh Phi Phi Don, där många utländska turister semestrade, däribland flera tusen svenskar. Två timmar efter skalvet, klockan 10 på förmiddagen lokal tid, drog sig vattnet tillbaka från Khao Laks stränder för att 25 minuter senare slå in mot stränderna med förödande kraft. Naturkatastrofer som sker runt om i världen brukar inte få så stort fokus i svenskt media som Tsunamin 2004, men eftersom Thailand är en av de populäraste resmålen för nordbor och speciellt för svenskar, så resulterade Tsunamin i att 543 svenskar dödades och att över 1500 svenskar skadades. Många svenskar har semestrat på platserna som drabbades och kände starkt med de drabbade Thailändare och turister som drabbades.

Indiska Oceanen Tsunami 2004

Simulering Tsunamins utbredning 2004 – Wikipedia

Varningssystemet före Tsunamin 2004

I Stilla havet fanns det redan ett övervakningssystem för tsunamier, men i Indiska Oceanen fanns inget övervakningssystem, dels för att området består av fattiga länder och dels för att tsunamier väldigt sällan bildas i Indiska oceanen. Efter tsunamin 2004 beslöt UNESCO att leda uppbyggnaden av ett varningssystem bestående av seismografer, tidvattenmätare och s.k. DART-bojar. DART står för Deep Sea Tsunami Detection Equipment. Tills detta system kom i drift fick länderna runt Indiska oceanen varningar från Pacific Tsunami Warning Center (PTWC) och Japan Meteorological Agency (JMA). 

Thailand Tsunami varningssystemet Idag

Det tog flera år att bygga upp systemet i Indiska Oceanen som nu mer ligger under National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) till den nivå det har idag. NOAA utbildar också regioner, städer, byar och skolor i Tsunami beredskap och har ett speciellt program för detta som heter TsunamiReady

Så här fungerar Tsunamivarningsystemet

När ett jordskalv detekterats skickas ett meddelande ut via nationella vädertjänster och det så kallade EAS systemet (Emergency Alert System) aktiveras via NOAA. Meddelandet sänds ut samtidigt till alla TV, AM/FM radio och kabeltvstationer liksom till alla väderradioenheter. När meddelandet tagits emot aktiveras lokala katastrofhanteringscenter där, om nödvändigt, en evakueringsplan aktiveras.

Vad du ska göra vid en Tsunami

Man skiljer på om jordskalvets epicentrum är nära eller långt bort. Om jordskalvet är nära vilket innebär att du känner av kraftiga skakningar under flera minuter ska du omedelbart efter skalvet försöka ta dig till högre mark, själva skalvet är din varning. Simuleringar visar att du bara har ca 20-30 minuter på dig innan den första Tsunamivågen träffar land, så det är mycket bråttom.  Historiska data visar på att vågen kan bli så hög som 9 meter. Jordskalv har också den effekten att det sänker landet i kustnära områden med upp till 2 meter vilket innebär att du måste ta dig 11 meter över havsnivån för att vara helt säker. Evakueringen kommer sannolikt behöva ske fotledes eftersom de kraftiga skalven förstör vägarna. Ditt förstahandsalternativ ska vara att ta dig mot närmsta högliggande mark (helst högre än 11 meter över havet) och om inte det går, så ska du ta dig inåt land. Om omständigheterna inte tillåter detta är ditt alternativ att ta dig upp i en stadig hög byggnad, minst till tredje våningen. Skulle inte heller denna möjlighet erbjudas återstår att finna ett kraftigt träd och klättra högt upp i det.

Snabbfakta om det kommer en Tsunami:

  • Om havet plötsligt drar sig undan kraftigt, eller stiger kraftigt kan detta vara första tecknet på en annalkande Tsunami. Fly omedelbart!
  • En Tsunami kan bestå av flera vågor och kan hålla på under flera timmar
  • Den första vågen behöver inte vara den största
  • Om epicentrum är nära, förlita dig inte på att vägarna kommer att vara farbara
  • Ta dig till högre mark, eller åtminstånde inåt land och stanna där
  • Om du inte kan förflytta dig till högre mark, eller inåt land, tag skydd i en hög byggnad
  • Som en sista utväg klättra upp i ett starkt träd
  • Du kan inte springa ifrån en Tsunami
  • Kraftiga strömmar bildas

Om jordskalvet sker långt borta kommer du inte att känna av själva skalvet och det är då tsunami varningssystemet behövs. Följ instruktionerna du får från lokala guider.

Sannolikhet för en ny Tsunami i Thailand

Det är betydligt mindre risk för en Tsunami i Indiska Oceanen än i t.ex. Stilla Havet, ändå kan man inte bortse från att risken finns. Det finns inga registrerade Tsunami i Thailand före 2004, men det har registrerats 2 stycken efter, den ena 2007 och den andra 2009. Ingen av dessa medförde att människor kom till skada. Man behöver alltså inte oroa sig, men man ska vara förberedd! När du åker till Thailand tag reda på hur evakueringsplanen ser ut där du befinner dig. Tabellen nedan visar antalet Tsunamier runt om i världen under 2000-talet.

Nästa bloggpost i serien Farligt att semestra i Thailand? kommer att handla om olycksfall och sjukdomar.

Läs mer i samma serie:
Farligt att semestra i Thailand? Del1 Farliga Djur
Farligt att semestra i Thailand? Del 2 Under Ytan 

 

Källor:
NOAA Most recent Tsunamis Page
NOOA Tsunami Basics
Surviving a Tsunami – Lessons from Chile, Hawaii, and Japan
Wikipedia.org

Tycker du att den här posten gav bra information? Dela den gärna med dina vänner!


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *