Vaccinationerna inför Thailandresan med barn

Vaccination inför Thailand - Thailand med Barn

Nu startar snart högsäsongen för semesterresorna till Thailand. Eftersom det i Thailand finns farliga sjukdomar som vi inte har i Sverige är det viktigt att i god tid innan Thailandresan kontrollera vilka vaccinationer du eller ditt barn behöver. I detta inlägg blir det snabbrepetition på vilka vaccinationer som normalt kan komma ifråga för Thailand samt vad du speciellt ska tänka på gällande vaccinationer av barn inför vistelsen i Thailand.

Inför resan kan det utöver vaccinationer, vara bra att ta reda på mer om vad du bör vara uppmärksam på under vistelsen i Thailand. Det gäller speciellt när man reser med barn som ju är naturligt nyfikna på sin omgivning. Vi föreslår att du tittar lite extra på följande sidor:

Vaccinationer Thailand

Följande sjukdomar kan bland annat komma ifråga att vaccinera sig mot inför en semester i Thailand. Difteri, Hepatit, Japansk Encefalit, Polio, Stelkram och Turistdiarré (ETEC). Gula febern, Kolera och TBE finns inte i Thailand
För en komplett lista och rekommendationer, se vaccinationstabellen nederst på denna sida.

Vaccinationer Thailand med barn

Det finns några saker kring vaccinationerna som du ska vara lite extra uppmärksam på när du planerar en reser till Thailand med barn.
Flera av vaccinationerna som ditt barn behöver inför en Thailandresa ingår redan i det svenska vaccinationsprogrammet, men beroende av åldern har kanske ditt barn ännu inte fått vaccinationen eller uppnått fullgott skydd.
Om du reser med spädbarn eller små barn ska du också vara uppmärksam på att man inte kan vaccinera mot vissa sjukdomar förens ditt barn har uppnått en viss ålder samt att vaccination som ditt barn får kanske behöver tas om igen eftersom fullgott skydd kanske inte kan nås vid en tidig vaccination.
De första vaccinationerna får barnet genom BVC redan vid 3 månaders ålder. Det skyddet är inte alltid tillräckligt. Vid 5 månaders ålder och vid ett års ålder fylls skyddet på och blir bättre. Inför resan till Thailand bör du alltid prata med en vaccinationscentral, BVC eller din läkare om vilka vaccinationer som är lämpliga eller nödvändiga.

BVC är ansvarig för vaccinationerna inom det allmänna vaccinationsprogrammet. Läkare bör ordinera vaccinationer som ej ges enligt rekommendationer i det allmänna vaccinationsprogrammet. Bäst koll på vad som är aktuellt för respektive resmål brukar de ha på vaccinationscentralerna.
Vissa vaccinationer ska tas i serie med några veckor emellan vaccinationerna, så när du ska resa med barn bör du planera i god tid före avresan så att ditt barn hinner bygga upp ett komplett skydd med alla vaccinationerna innan Thailandresan.

Vaccinationstabell för Thailand

Observera att rekommendationerna ibland kan skifta över tiden. Tag kontakt med din vaccinationscentral i god tid innan Thailandresan för en genomgång av ert vaccinationsprogram.
Tabellen är hämtad från Medical Link 3W och gäller för vaccination av vuxna:

Sjukdomar  Förekomst
(Spridning/Risk)
Endast
stor-
städer
Större
bad-
orter
Rund
resa
< 4v.
Lång
resa
> 4v.
DifteriDifteri, Stelkramp och Polio. Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos. Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Haemophilus influenzae Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Hepatit A Ökad risk Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Hepatit B Ökad risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Japansk encefalit Förekommer Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas
Risk vid längre tids vistelse på landsbygden, framför allt april-oktober
Malaria Förekommer under hela året i vissa delar av landet Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Profylax behövs ej i städer eller på turistdestinationer Framför allt mot gränsen till Kambodja och Myanmar (Trat respektive Takprovinsen) är malariaförekomsten högre och profylax behövs.
Smittskyddsinstitutet: ”Rekommendationer för malariaprofylax 2008”
Kraftigt varierande risk inom landet men generellt sett låg. P. falciparum-malaria dominerar. De senaste åren har som mest någon enda svensk årligen hemkommit med malaria från Thailand, vilket ger en insjuknandefrekvens på < 1/100 000. Medikamentell profylax behövs inte för majoriteten av resenärerna (det vill säga för resor till större städer inkl. Bangkok och Chiangmai med omgivningar eller kuststräckorna). Profylax behövs ej vid ett par dygns utflykter och övernattningar vid till exempel floden Kwai, Chang Rai eller Chang Mai. Hela centrala Thailand är väsentligen malariafritt. Vid vistelse i gränsområden mot Myanmar och Kambodja mer än ett par veckor under mer primitiva förhållanden rekommenderas dock profylax.
Meningokocksjukdom Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Pneumokocksjukdom Normal (låg) risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
PolioDifteri, Stelkramp och Polio. Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos. Ovanligt Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Rabies Förekommer Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Rekommenderas till särskilda riskgrupper
StelkrampDifteri, Stelkramp och Polio. Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos. Förekommer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Tuberkulos Ökad risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas
Turistdiarré (ETEC) Ökad risk Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas Rekommenderas Rekommenderas
Tyfoid feber Ökad risk Rekommenderas ej Rekommenderas ej Rekommenderas Rekommenderas

 

Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer Grundskydd, rekommenderas de flesta resenärer
Rekommenderas Rekommenderas
Rekommenderas ej Rekommenderas ej
Ingår i ordinarie vaccinationsprogram Difteri, Stelkramp och Polio. Ingår i det svenska barnvaccinationsprogrammet. De flesta som vuxit upp i Sverige har redan ett skydd. Före resan kan man passa på att se över sitt skydd eftersom det ibland kan behövas en påfyllnadsdos.
Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax) Viktigt med adekvat information (även om du erhållit profylax)
Rekommenderas till särskilda riskgrupper Rekommenderas till särskilda riskgrupper
Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden
Gula febern: Rekommenderas. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern: Rekommenderas. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.
Gula febern: Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk. Gula febern: Rekommenderas för resenärer till vissa begränsade områden. Intyg om genomgången vaccination kan krävas eller är obligatorisk.

Njut i vinter av en underbar och säker thailandsemester med rätt vaccinationsskydd för hela familjen.


Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *